Elektronske baze podatkov

Prost dostop do portalov IUS-INFO, IUS-INFO Hrvaška, Find-INFO ter Slovarja slovenskega knjižnega jezika za vse člane knjižnice. Do portalov lahko dotopate iz katerega koli računalnika, tudi od doma. Prijavite se s člansko številko in geslom za Mojo knjižnico. Če gesla še nimate, ga lahko pridobite v vseh oddelkih izposoje.

Posebno opozorilo: dostop do elektronskih baz podatkov je namenjen članom knjižnice za lastno uporabo v študijske in raziskovalne namene. Dostop do elektronskih baz podatkov v komercialne namene ni dovoljen.

IUS-INFO
Portal IUS-INFO vsebuje slovensko in evropsko zakonodajo ter sodno prakso, objave Uradnega lista RS in EU, strokovno literaturo in druge vsebine pravne in poslovne narave (kazalo).

IUS-INFO Hrvaška
Vsa hrvaška zakonodaja, sodne odločbe hrvaških sodišč, strokovni članki hrvaških pravnih strokovnjakov in različni za poslovanje na Hrvaškem koristni pripomočki kot so izračun plače, izračun avtorskega honorarja, izračun prispevkov pri najemnini stanovanja (kazalo).

FinD-INFO
Finančni, računovodski, davčni in pravni portal, ki  vsebuje slovensko in evropsko zakonodajo ter sodno prakso z davčnofinančnega področja, strokovne članke, inšpekcijske preglede DURS, pojasnila in mnenja DURS ter druge vsebine finančne, davčne, računovodske in pravne narave (kazalo).

Slovar slovenskega knjižnega jezika
E-dostop do 2. dopolnjene in delno prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki je izšel leta 2014 pri Cankarjevi založbi. Prijava z uporabniškim imenom in geslom za Mojo knjižnico.

Druge prosto dostopne elektronske baze podatkov:
Pravno-informacijski sistem RS

Slovar slovenskega knjižnega jezika
Spletni slovar slovenskega knjižnega jezika ureja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Slovenski medicinski slovar
Slovar obsega razlago več kot 46.000 gesel in geselskih zvez s področja medicine.

Spletni slovarji
Spletno mesto s povezavami na več kot 1.300 prosto dostopnih slovarjev in drugih prevajalskih pripomočkov za več kot 40 jezikov.
Dostop do statističnih podatkov Republike Slovenije ter SI-STAT podatkovnega portala.

Univerzalna decimalna klasifikacija (prost dostop samo na računalnikih v knjižnici)
Dostop do elektronske izdaje tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDC MRF 2011.

Wikipedija
Prosta enciklopedija, ki jo lahko dopolnjujete tudi sami.
Na vrh