KAMRA - digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin

Regijski portal KAMRA je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje najbolj kompetentne.

Vsebine KAMRE so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki.Na KAMRI spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega.

Na tem portalu lahko dostopate do vsebin, ki so bile do zdaj skrite v skladiščih knjižnic, arhivov in muzejev, arhivih društev ali predalih šolskih zbornic. Zbirke lahko komentirate ali si oblikujete svoje lastne vmesnike z izbranimi vsebinami. Na KAMRI je preko 6000 digitaliziranih objektov, ki so povezani v 90 zbirk.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je na portalu KAMRA oblikovala naslednje zbirke:
  • Humanitarne ustanove med prvo svetovno vojno,
  • Štefka Cobelj,
  • Matej Slekovec,
  • Ivan Potrč,
  • Strnišče v prvi svetovni vojni,
  • Anton Sovre - ptujska leta (1919-1926),
  • Paracelsus - Luther medicine,
  • Dela Petra Danjka v ptujski knjižnici,
  • Ptuj in Ormož z okolico na razglednicah.
Na vrh