Interni pravilniki

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (PDF, 810 KB)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (PDF, 1 MB)

Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov (PDF, 677 KB)

Na vrh