Poročilo o delu za leto 2017

Poročilo o delu za leto 2017 (PDF, 5 MB)

Poročilo o izvajanju nalog osrednje območne knjižnice (PDF, 767 KB)

Kratek povzetek iz poročila o delu za leto 2017:
 • Knjižni fond smo obogatili z  10.792 enotami knjižničnega gradiva: 9.396 monografskimi publikacijami, 724 serijskimi publikacijami in 672 enotami neknjižnega gradiva.
 • V knjižnico je redno zahajalo 11.900 članov. V letu 2017 smo pridobili 1.274 novih članov.
 • V izposoji smo zabeležili 980.272 transakcij.
 • Prirejali smo literarne večere za odrasle, razstave in druge dogodke.
 • V oddelkih knjižnice smo pripravili več priložnostnih razstav o literaturi in literarnih ustvarjalcih.
 • Organizirali smo bralno značko za odrasle, ki jo je osvojilo 93 bralcev.
 • V mesecu aprilu smo na dvorišču knjižnice organizirali sejem knjig.
 • Kot že dolga leta smo tudi v letu 2017 prirejali pravljice z jogo, ki jih je obiskalo 664 otrok.
 • V poletnem času smo organizirali počitniške urice, ki jih je obiskalo 161 otrok.
 • Septembra smo v sodelovanju z velenjsko knjižnico pričeli s projektom Pikina bralna značka.
 • Izvajali smo projekt Rastem s knjigo, v sklopu katerega je knjižnico obiskalo 668 sedmošolcev in 523 dijakov prvih letnikov srednjih šol.
 • Omogočali smo izposojo elektronskih knjig na portalih Biblos.
 • Na spletni portal Kamra smo vnašali zanimive domoznanske vsebine.
 • Digitalizirali smo domoznansko gradivo in ga vključili v Digitalno knjižnico Slovenije.
 • V spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si smo dodajali gesla za znane osebnosti našega območja.

Arhiv poročil o delu:
Poročilo o delu za leto 2016 (PDF, 2,6 MB)
Poročilo o delu za leto 2015 (PDF, 2,6 MB)
Poročilo o delu za leto 2014 (PDF, 3,5 MB)
Poročilo o delu za leto 2013 (PDF, 2,1 MB)
Poročilo o delu za leto 2012 (PDF, 1.7 MB)
Poročilo o delu za leto 2011 (PDF, 1.7 MB)
Poročilo o delu za leto 2010 (PDF, 1.9 MB)
Poročilo o delu za leto 2009 (PDF, 1,6 MB)
Poročilo o delu za leto 2008 (PDF, 1 MB)
Poročilo o delu za leto 2007 (PDF, 1 MB)
Poročilo o delu za leto 2006 (PDF, 397 KB)

Na vrh