Program dela za leto 2018

Program dela za leto 2018 (PDF, 6 MB)
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018 (PDF, 692 KB)
Kadrovski načrt za leto 2018 (PDF, 669 KB)
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 2018 (PDF, 714 KB)
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 2018 (PDF, 387 KB)


Program dela za leto 2017


Program dela za leto 2017 (PDF, 1,3 MB)
Sprememba kadrovskega načrta za leto 2017 (PDF, 3 MB)
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva (PDF, 648 KB)
Dokument o nabavni politiki (PDF, 517 KB)
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice (PDF, 691 KB)
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice (PDF, 479 KB)

Kratek povzetek:

 • prirast knjižničnega gradiva približno 18.777 enot (60% strokovne in 40% leposlovne literature), 
 • povečanje števila članov knjižnice,
 • izposoja elektronskih knjig preko spletne knjižnice Biblos,
 • prirejanje literarnih večerov in drugih prireditev,
 • pripravljanje razstav,
 • izvajanje bibliopedagoške dejavnosti,
 • predstavitve kvalitetnega leposlovja na spletnem portalu Dobreknjige,
 • izvajanje projekta Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole,
 • pravljice z jogo,
 • Pikina bralna značka,
 • Mega kviz,
 • Moja naj knjiga,
 • bralna značka za odrasle,
 • koordiniranje in izvajanje območnih nalog,
 • zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih baz podatkov,
 • vnos znanih osebnosti v spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si,
 • objavljanje domoznanskih vsebin na spletnem portalu Kamra,
 • digitalizacija domoznanskega gradiva in vključitev v Digitalno knjižnico Slovenije,
 • pričetek projekta ureditve knjižnice Muzejskega društva,
 • izvedba inventure v Mladinskem oddelku.
 

Na vrh