Vaše pobude, predloge in vprašanja lahko posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov pooblascenec@knjiznica-ptuj.si  
Na vrh