Vprašaj knjižničarja

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja je brezplačna spletna storitev, ki ponuja uporabnikom splošnih knjižnic dodatno možnost pridobivanja informacij iz različnih informacijskih virov.

Referenčni servis Vprašaj knjižničarja omogoča postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24. urah od ponedeljka do petka  po e-pošti.

Na vaša vprašanja odgovarjajo za to usposobljeni knjižničarji/informatorji v 10-ih sodelujočih knjižnicah in Institutu informacijskih znanosti v Mariboru.

Referenčni servis ni namenjen pošiljanju zahtevkov za rezervacijo ali podaljšanje gradiva. Z vprašanji, ki se nanašajo izključno na našo knjižnico, se obrnite na zaposlene v knjižnici.
Na vrh