Fotokopiranje, skeniranje

Fotokopiramo ali skeniramo samo gradivo iz naših knjižničničnih fondov. Pri fotokopiranju ali skeniranju knjižnega gradiva je potrebno upoštevati, da ne:

  • kršimo avtorskih pravic,
  • povzročamo poškodb na gradivu.
Starejšega dragocenega gradiva ne fotokopiramo in ne skeniramo!
 
Rokopis Žige Herbersteina na pergamentu, 16. stol.

Na vrh