Organizirana vodstva in bibliopedagoška dejavnost za mladino
Organizirana vodstva in bibliopedagoška dejavnost za odrasle
   
     
Organizirana vodstva in bibliopedagoška dejavnost za mladino

Voden ogled Mladinskega oddelka

Opis Otroci spoznajo knjižnični red, postavitev gradiva v Mladinskem oddelku ter pogoje vpisa in izposoje.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število otrok 30
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba -
Kontakt Knjižničarji Mladinskega oddelka (tel. 771 48 17).

Pravljične ure
Opis Otroci poslušajo pravljico, spoznavajo pravljični svet, pravljične simbole, števila, itd.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število otrok 40
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba Po dogovoru je možen tudi obisk v šoli.
Kontakt Liljana Klemenčič (tel. 771 48 18).


Pravljične ure na bibliobusu
Opis Otroci poslušajo pravljico, spoznavajo pravljični svet, pravljične simbole, števila, itd. ter si ogledajo bibliobus.
Trajanje Do 30 minut.
Maksimalno število otrok 20
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba -
Kontakt Tjaša Mrgole Jukič (tel. 051 310 594).


Ogled mesečnih razstav v Mladinskem oddelku
Opis Ogled mesečne razstave v oddelku z možnostjo reševanja literarne uganke, ki je vsebinsko vezana na razstavo.
Trajanje 15-20 minut.
Maksimalno število otrok 30
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba -
Kontakt Knjižničarji Mladinskega oddelka (tel. 771 48 17).

Bibliopedagoške ure I
Opis Izbrane so teme, ki se vežejo na aktualne kulturne dogodke ali pa jih oblikujemo v skladu z željami uporabnikov. Teme so prilagojene šolskemu učnemu načrtu.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število otrok 40
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba -
Kontakt Knjižničarji Mladinskega oddelka (tel. 771 48 17).

Bibliopedagoške ure II
Opis Bibliopedagoške ure s poudarkom na leposlovju in bralni motivaciji.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število otrok Po dogovoru.
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba -
Kontakt Liljana Klemenčič (tel. 771 48 18).

Bibliopedagoške ure III
Opis Namenjene so pospeševanju Bralne značke in projekta Knjigobube (uvodne z motivacijo, zaključne z literarnim programom in podelitvijo značk). 
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število otrok Po dogovoru.
Priporočena starost Predšolski in osnovnošolski otroci.
Opomba -
Kontakt Liljana Klemenčič (tel. 771 48 18).

Igralna ura s knjigo
Opis Igralna ura s knjigo.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število otrok Po dogovoru.
Priporočena starost Za vrtce in 1. triado devetletke.
Opomba -
Kontakt Liljana Klemenčič (tel. 771 48 18).

Voden ogled Študijskega oddelka za osnovnošolce, ki končujejo osnovnošolsko šolanje in srednješolce
Opis Bodočim članom razkažemo prostore knjižnice: skladišča, gradivo v prostem pristopu, izposojevališče, čitalnico, multimedijsko knjižnico in študijske sobe. Poudarek je na naudenju osnovnih informacij o pogojih vpisa in izposoje.
Trajanje 20-45 minut.
Maksimalno število otrok 30
Priporočena starost Od 14. leta naprej.
Opomba -
Kontakt Božena Kmetec Friedl (tel. 771 48 10).

Voden ogled Domoznanskega oddelka
Opis Vključuje ogled prostorov in kratko predstavitev pojmov domoznanstvo in domoznanska dejavnost. Po dogovoru je možna krajša predstavitev domoznanskih zbirk in dragocenosti, ki jih hrani oddelek.
Trajanje 15-60 minut.
Maksimalno število otrok 30
Priporočena starost Od 13. leta naprej.
Opomba -
Kontakt Mira Petrovič (tel. 771 48 06).

Bibliopedagoške ure z domoznansko tematiko
Opis Tema je izbrana po dogovoru (npr. materialna podoba knjige, pisne podlage, inkunabule, Dalmatinova biblia, zgodovina tiskarstva s posebnim ozirom na Ptuj, razglednice Ptuja in okolice, itd.).
Trajanje 30-60 minut.
Maksimalno število otrok 20
Priporočena starost Od 13. leta naprej.
Opomba -
Kontakt Mira Petrovič (tel. 771 48 06).

Voden ogled razstav, ki jih pripravljamo v knjižnici
Opis Voden ogled po razstavi.
Trajanje Do 60 minut.
Maksimalno število otrok 30
Priporočena starost Odvisno od vsebine in zahtevnosti razstave.
Opomba Vodenje je zagotovljeno v času odprtja razstave, razen ob sobotah.
Kontakt Avtor razstave (informacije na tel. št. 771 48 00).

Delavnice na temo razstav, ki jih pripravljamo v knjižnici
Opis Delavnice pripravljamo priložnostno in so tematsko vezane na razstave.
Trajanje 10-20 minut.
Maksimalno število otrok Odvisno od vrste delavnice.
Priporočena starost Odvisno od vsebine in zahtevnosti delavnice.
Opomba -
Kontakt Avtor razstave (informacije na tel. št. 771 48 00).

Iskanje gradiva v računalniške katalogu COBISS/OPAC
Opis Udeleženci spoznajo osnovna pravila iskanja gradiva v računalniškem katalogu COBISS/OPAC. Predstavljena je tudi individualna spletna stran v okviru COBISS-a Moja knjižnica (pregled izposojenega gradiva, rezervacije, podaljšanje roka, itd.)
Trajanje 30-45 minut.
Maksimalno število otrok 30
Priporočena starost Od 15. leta naprej.
Opomba -
Kontakt Milena Doberšek (tel. 771 48 07).

Specialne ure za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
Opis Po dogovoru (teme predlaga knjižničar-ka).
Trajanje Po dogovoru.
Maksimalno število otrok Po dogovoru
Priporočena starost Po dogovoru.
Opomba -
Kontakt Liljana Klemečič (tel. 771 48 18).

Pravljice z jogo
Opis Otroci poslušajo pravljico in spoznavajo osnove joge.
Trajanje 45 minut vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od oktobra do julija.
Maksimalno število otrok 15
Priporočena starost Od 4. leta naprej.
Opomba Individualna udeležba (ni predvideno za skupine).
Kontakt Knjižničarji Mladinskega oddelka (tel. 771 48 17).

Počitniške urice
Opis Likovne in literarne delavnice, družabne igre in gibalne vaje.
Trajanje 45 minut v času poletnih počitnic (od 15. 7. do 15. 8.).
Maksimalno število otrok 20
Priporočena starost Od 6. leta naprej.
Opomba Individualna udeležba (ni predvideno za skupine).
Kontakt Knjižničarji Mladinskega oddelka (tel. 771 48 17).
Na vrh
 
Organizirana vodstva in bibliopedagoška dejavnost za odrasle

Voden ogled Študijskega oddelka in/ali knjižnice
Opis Zgodovina knjižnice, ogled knjižnice, predstavitev gradiva, iskanje, vpis in storitve, ki so na voljo članom knjižnice.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število oseb 30
Opomba -
Kontakt Božena Kmetec Friedl (tel. 771 48 10).

Voden ogled razstav, ki jih pripravljamo v knjižnici
Opis Voden ogled po razstavi.
Trajanje Do 60 minut.
Maksimalno število oseb 30
Opomba Vodenje je zagotovljeno v času odprtja razstave, razen ob sobotah.
Kontakt Avtor razstave(informacije na tel. št. 771 48 00).

Iskanje gradiva v računalniškem katalogu COBISS/OPAC
Opis Udeleženci spoznajo osnovna pravila iskanja gradiva v računalniškem katalogu COBISS/OPAC. Predstavljena je tudi individualna spletna stran v okviru COBISS-a Moja knjižnica (pregled izposojenega gradiva, rezervacije, podaljšanje roka, itd.).
Trajanje 30-45 minut.
Maksimalno število oseb 30
Opomba -
Kontakt Milena Doberšek (tel. 771 48 07).

Specialne ure za odrasle s posebnimi potrebami
Opis Potekajo v sodelovanju z Zavodom dr. Marjana Borštnarja Dornava, Sončkom in Ozaro.
Trajanje Do 45 minut.
Maksimalno število oseb 12
Opomba -
Kontakt Liljana Klemenčič (tel. 771 48 18).

Bralno motivacijske ure
Opis Po dogovoru potekajo na roditeljskih sestankih v vrtcih in šolah, na šolskih konferencah itd.
Trajanje Po dogovoru.
Maksimalno število oseb Po dogovoru
Opomba -
Kontakt Liljana Klemenčič (tel. 771 48 18).


Na vrh