Podaljšanje roka izposoje

Rok izposoje lahko za isto gradivo podaljšate največ dvakrat. Čas podaljšanja roka izposoje je enak izposojevalnim rokom (21 oziroma 7 dni). 

Rok izposoje je potrebno podaljšati pred potekom roka izposoje!

Če imate elektronski naslov, se lahko naročite na brezplačno storitev elektronskega obveščanja, v sklopu katere vas tri dni pred potekom roka izposoje ter tri dni pred prejemom opomina spomnimo, da gradivo pravočasno vrnete ali mu podaljšate rok izposoje.

Gradivu lahko podaljšate rok izposoje:


Osebno: ob obisku knjižnice bibliotekarja prosite za podaljšanje roka izposoje.

Telefonsko:
 • Študijski oddelek:                          771 48 12
 • Mladinski oddelek:                        771 48 17
 • Domoznanski oddelek:                771 48 06
 • Potujoča knjižnica (bibliobus):    051 310 594
Preko interneta: možen tudi pregled nad izposojenim gradivom (potrebujete geslo, ki ga dobite v oddelku knjižnice):
 • prijavite se v spletno okolje Moja knjižnica,
 • v tabeli s seznamom izposojenega gradiva označite gradivo, ki mu želite podaljšati rok izposoje,
 • kliknete gumb "Želim podaljšati",
 • po uspešno opravljenem podaljšanju, se na zaslon izpišejo podatki o novih izposojevalnih rokih za posamezno enoto gradiva. Glede na to, da nekaterim vrstam gradiva roka izposoje ni možno podaljšati, vam priporočamo, da seznam pazljivo pregledate.
 • kliknete gumb "V redu",
 • odjavite se iz okolja Moja knjižnica.
Izposojevalnega roka ne morete podaljšati:
 • gradivu, kateremu je že potekel rok izposoje,
 • gradivu, za katerega ste že prejeli opomin,
 • rezerviranemu gradivu.
 

Na vrh