Rezervacija gradiva
Preklic rezervacije gradiva
   
     
Rezervacija gradiva    
Gradivo lahko rezervirate:

Osebno: ob obisku knjižnice se z bibliotekarjem dogovorite, da vam željeno gradivo rezervira.

Telefonsko:
 • Študijski oddelek:                          771 48 12
 • Mladinski oddelek:                        771 48 17
 • Domoznanski oddelek:                771 48 06
 • Potujoča knjižnica (bibliobus):    051 310 594

Preko interneta: (potrebujete geslo,  ki ga dobite v oddelku knjižnice)
 • prijavite se v računalniški katalog COBISS,
 • poiščete gradivo,
 • v oknu, kjer se o željenem gradivu izpišejo podatki o zalogi, kliknete krogec na desni strani tabele,
 • kliknete gumb "potrdi izbor za rezervacijo",
 • odpre se novo okno za prijavo v okolje Moja knjižnica (vpišete številko članske izkaznice in geslo),
 • ob uspešno opravljeni rezervaciji se na zaslonu izpišejo podatki o rezervaciji,
 • odjavite se iz okolja Moja knjižnica. O prispelem rezerviranem gradivu vas obvestimo po elektronski pošti, če ste ob vpisu v knjižnico navedli svoj elektronski naslov. V nasprotnem primeru sami po telefonu ali v spletnem okolju Moja knjižnica občasno preverjate, ali je gradivo že na razpolago.

Rezervirano gradivo vas čaka največ 8 dni od dneva prejema v oddelku, v katerem ste ga rezervirali.
 

Lesena konstrukcija ostrešja Malega gradu je bila ob prenovi stavbe skoraj v celoti ohranjena.Na vrh    
     
Preklic rezervacije gradiva    
Rezervacijo lahko prekličete:

Osebno: ob obisku knjižnice bibliotekarja prosite za preklic rezervacije.

Telefonsko:
 • Študijski oddelek:                          771 48 12
 • Mladinski oddelek:                        771 48 17
 • Domoznanski oddelek:                771 48 06
 • Potujoča knjižnica (bibliobus):    051 310 594
Preko interneta:
 • prijavite se v spletno okolje Moja knjižnica,
 • v tabeli s seznamom rezerviranega gradiva označite gradivo, za katerega želite preklicati rezervacijo,
 • kliknete gumb "Želim preklicati",
 • po uspešno opravljenem preklicu, se na zaslon izpišejo podatki o preklicani rezervaciji,
 • odjavite se iz okolja Moja knjižnica.
 
Stavba Malega gradu med obnovoNa vrh