Kje smo
O knjižnici
Zaposleni
Kratka zgodovina
Etični kodeks
   
     
Kje smo    
 
Na vrh    
     
O knjižnici    
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, ki se po velikosti uvršča med večje slovenske  splošne knjižnice, je organizirana v

V svojem kulturnem hramu hranimo preko 350.000 enot gradiva. To obsežno zbirko gradiva letno obogatimo s približno 13.000 enotami.

V knjižnico redno zahaja preko 12.000 članov, ki si letno izposodijo preko 500.000 enot gradiva.

V knjižnici redno izvajamo tudi bibliopedagoške dejavnosti, ki jih letno obišče preko 3.000 mladih, ter prireditve, ki vedno pritegnejo veliko ljudi.

Knjižnično dejavnost izvajamo za območje občin:

 • Mestna občina Ptuj,
 • Majšperk,
 • Cirkulane,                       
 • Markovci,
 • Destrnik,
 • Podlehnik,
 • Dornava,
 • Sv. Andraž v Slov. goricah,
 • Gorišnica,
 • Trnovska vas,
 • Hajdina,
 • Videm,
 • Juršinci,
 • Zavrč,
 • Kidričevo,
 • Žetale.
 • Kot osrednja območna knjižnica v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu izvajamo za območje občin Ormož, Sv. Tomaž ter Središče ob Dravi posebne naloge:

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam območja,
  • koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva iz svojega območja.


  V letu 2013 smo obeležili 10-letnico izvajanja območnih nalog (plakat). Vabimo vas, da si ogledate virtualno razstavo, ki prikazuje 10-letne dosežke slovenskih osrednjih območnih knjižnic.

                                    


     direktor
  mag. Matjaž Neudauer

  davčna številka
  75749319
  nismo zavezanci za DDV

  matična številka
  5052815000

  transaksijski račun
  01296-6030373632


  Na vrh    
       
  Zaposleni    
  Bračič Taja

  (02) 771 48 12

  Burjan Jasmina

  (02) 771 48 17

  Ciglar Biserka

  (02) 771 48 20

  Čelan Črtomir

  (02) 771 48 12

  Doberšek Milena

  (02) 771 48 07

  Dominc Bojan

  (02) 771 48 12

  Jurgec Marina

  (02) 771 48 13

  Kancler Barbara

  (02) 771 48 12

  Klemenčič Liljana

  (02) 771 48 18

  Kmetec-Friedl Božena

  (02) 771 48 10

  Korošec Gregor

  (02) 771 48 12

  Mesarič Leonida

  (02) 771 48 17

  Milošič Mateja

  (02) 771 48 12

  Mrgole Jukič Tjaša

  (02) 771 48 16

  mag. Neudauer Matjaž

  (02) 771 48 01

  Ogrizek Anja

  (02) 771 48 12

  Petek Bojan

  (02) 771 48 14

  Petrovič Mira

  (02) 771 48 06

  Plajnšek Darja

  (02) 771 48 09

  Potočnik Primož

  (02) 771 48 17

  Radej Kristian

  (02) 771 48 03

  Rimele Andreja

  (02) 771 48 17

  Sajko Jožica

  (02) 771 48 12

  Šalamon Daniel

  (02) 771 48 22

  Šilak Ivanka

  (02) 771 48 17

  Vidovič Martina

  (02) 771 48 01

  Vodopivec Jožica

  (02) 771 48 10

  Zavrnik Alfonz

  (02) 771 48 14

  Zmazek Melita

  (02) 771 48 06

   
  Upravno tehnična služba
  Ciglar Biserka
  mag. Neudauer Matjaž
  Petek Bojan
  Radej Kristian
  Šalamon Daniel
  Šilak Ivanka
  Vidovič Martina
  Zavrnik Alfonz

  Študijski oddelek
  Bračič Taja
  Čelan Črtomir
  Dominc Bojan
  Kancler Barbara

  Korošec Gregor

  Ogrizek Anja

  Sajko Jožica

  Mladinski oddelek
  Burjan Jasmina
  Klemenčič Liljana
  Milošič Mateja

  Mesarič Leonida
  Potočnik Primož
  Rimele Andreja

  Domoznanski oddelek
  Petrovič Mira
  Zmazek Melita

  Potujoča knjižnica
  Mrgole Jukič Tjaša
  Petek Bojan

  Oddelek nabave
  Jurgec Marina
  Plajnšek Darja

  Oddelek obdelave
  Kmetec-Friedl Božena
  Vodopivec Jožica

  Oddelek za razvoj in digitalizacijo
  Doberšek Milena
  Na vrh    
       
  Kratka zgodovina    
  Zgodovina knjižničarstva na Ptuju

  Prva javna knjižnica na Ptuju je bil t.i. Bücherleserkabinett, ki ga je imel na Ptuju v letih svojega delovanja (1792-95) tiskar Franc Anton Schütz. Ko se je po treh letih preselil v Maribor, je moral na ukaz oblasti čitalnico ukiniti, knjige pa razprodati, zato nam o čitalnici danes ni dosti znanega.

  Leta 1893 se je ob ustanovitvi Muzejskega društva formirala tudi znanstvena knjižnica, katere namen je bil nuditi podporo za raziskovalno delo. Velike zasluge za njen nastanek in razvoj ima polihistor in zbiralec Franc Ferk, ki je leta 1895 mestu Ptuj podaril svoje muzejske zbirke in knjižnico z okoli 4.000 knjigami. Ferkova muzejska knjižnica je bila osrednja ptujska knjižnica in je predstavljala temelj za ustanovitev Študijske knjižnice leta 1948.

  Funkcijo javne knjižnice so pred drugo svetovno vojno opravljale tudi knjižnice različnih nemških in slovenskih društev, med njimi Ljudska knjižnica narodne čitalnice, ki je bila ustanovljena leta 1907, uničena pa med okupacijo leta 1941.

  Zgodovina knjižnice


  Začetki današnje Knjižnice Ivana Potrča segajo v prva leta po drugi svetovni vojni; konec leta 1945 je bila na Ptuju ustanovljena Ljudska knjižnica in čitalnica, tri leta kasneje (1948) pa Študijska knjižnica.

  Obe knjižnici sta se leta 1958 združili v Ljudsko in študijsko knjižnico, ki  je imela tri oddelke (študijski, ljudski, mladinski) z ločenim knjižnim fondom in skupno upravo.

  Posamezni oddelki, ki so dolga leta delovali raztreseni na različnih lokacijah po mestu, so se ob selitvi knjižnice v kompleks Malega gradu leta 2000 združili pod isto streho.

  Od leta 1993 se knjižnica imenuje po rojaku, pisatelju in dramatiku Ivanu Potrču (1913-1993, Štuki pri Ptuju).

  Utrinki iz preteklosti: 1948-1980, 1980-2006.
   
  Ferkov mestni muzej (1928)  Ljudski oddelek LIŠK v Krempljevi ulici (60. leta 20. stol.)  Potujoča knjižnica - selitev v Mali grad (1996)  Študijski oddelek v Malem gradu (2006)
  Na vrh    
       
  Etični kodeks    
   
  Na vrh