Nakup knjižničenga gradiva v letu 2017
 • S sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 3.034 naslovov oziroma 6.633 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 159 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • S sredstvi Ministrstva za kulturo: 710 naslovov oziroma 1.435 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 143 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • Z lastnimi sredstvi: 20 naslovov oziroma 26 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (seznam).
 • S sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS INFO, IUS INFO Hrvaška in Find Info, Library Press Display in arhiv Večera.


Nakup knjižničenga gradiva v letu 2016
 • S sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.385 naslovov oziroma 4.990 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 134 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • S sredstvi Ministrstva za kulturo: 811 naslovov oziroma 1.678 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 168 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • Z lastnimi sredstvi: 31 naslovov oziroma 45 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (seznam).
 • S sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS INFO, IUS INFO Hrvaška in Find Info, Library Press Display in arhiv Večera ter monografijo Sikstinska kapela.

Nakup knjižničenga gradiva v letu 2015
 • S sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.483 naslovov oziroma 5.919 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 144 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • S sredstvi Ministrstva za kulturo: 737 naslovov oziroma 1.435 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 167 enot serijskih publikacij ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • Z lastnimi sredstvi: 15 naslovov oziroma 19 enot knjig (seznam).
 • S sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: baze podatkov IUS INFO, IUS INFO Hrvaška in Find Info, Library Press Display in arhiv Večera.

Nakup knjižničenga gradiva v letu 2014
 • S sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.869 naslovov oziroma 7.186 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam).
 • S sredstvi Ministrstva za kulturo: 663 naslovov oziroma 1.322 enot knjig in neknjižnega gradiva (seznam), 226 naslovov oziroma 316 enot periodičnih tiskov (seznam) ter elektronske knjige na portalu Biblos.
 • Z lastnimi sredstvi: 16 naslovov oziroma 23 enot knjig (seznam).
 • S sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: 7 naslovov oziroma 9 enot knjig (seznam), baze podatkov IUS INFO, IUS INFO Hrvaška in Find Info, arhiv Večera ter elektronske knjige iz zbirke EBSCOhost Public Library Collection.

Nakup knjižničenga gradiva v letu 2013
 • s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.930 naslovov oziroma 7.497 enot (seznam),
 • s sredstvi Ministrstva za kulturo: 955 naslovov oziroma 2.354 enot (seznam),
 • s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: 278 naslovov oziroma 335 enot (seznam).

Nakup knjižničenga gradiva v letu 2012
 • s sredstvi občin ustanoviteljic in pogodbenic: 2.867 naslovov oziroma 7.527 enot (seznam),
 • s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: 977 naslovov oziroma 2.290 enot (seznam),
 • s sredstvi za izvajanje nalog osrednje območne knjižnice: 169 naslovov oziroma 185 enot (seznam).

Na vrh