Program dela za leto 2018

Program dela za leto 2018 (PDF, 2.6 MB)
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2018 (PDF, 692 KB)
Kadrovski načrt za leto 2018 (PDF, 669 KB)

Program dela za leto 2017


Program dela za leto 2017 (PDF, 1,3 MB)
Sprememba kadrovskega načrta za leto 2017 (PDF, 3 MB)
Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva (PDF, 648 KB)
Dokument o nabavni politiki (PDF, 517 KB)
Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice (PDF, 691 KB)
Priloga k programu izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice (PDF, 479 KB)

Kratek povzetek:

 • prirast knjižničnega gradiva približno 18.777 enot (60% strokovne in 40% leposlovne literature), 
 • povečanje števila članov knjižnice,
 • izposoja elektronskih knjig preko spletne knjižnice Biblos,
 • prirejanje literarnih večerov in drugih prireditev,
 • pripravljanje razstav,
 • izvajanje bibliopedagoške dejavnosti,
 • predstavitve kvalitetnega leposlovja na spletnem portalu Dobreknjige,
 • izvajanje projekta Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole,
 • pravljice z jogo,
 • Pikina bralna značka,
 • Mega kviz,
 • Moja naj knjiga,
 • bralna značka za odrasle,
 • koordiniranje in izvajanje območnih nalog,
 • zagotavljanje dostopa na daljavo do elektronskih baz podatkov,
 • vnos znanih osebnosti v spletni biografski leksikon Spodnjepodravci.si,
 • objavljanje domoznanskih vsebin na spletnem portalu Kamra,
 • digitalizacija domoznanskega gradiva in vključitev v Digitalno knjižnico Slovenije,
 • pričetek projekta ureditve knjižnice Muzejskega društva,
 • izvedba inventure v Mladinskem oddelku.
 

Na vrh