Splošno o Oddelku nabave

Na Oddelku nabave skrbimo, da je knjižnica založena s knjižničnim gradivom z različnih področij. Upoštevamo specifičnost posameznih oddelkov knjižnice in potrebe ter želje naših uporabnikov.

Nakup knjižničnega gradiva je poglavitni vir pridobivanja gradiva poleg obveznega izvoda, darov in zamene.

Prispelo gradivo v nabavi evidentiramo, ustrezno razporedimo po oddelkih in pripravimo za obdelavo gradiva.

 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Oddelek nabave
Prešernova 33-35
2250 Ptuj
SI-Slovenija

tel.: 771 48 13      
faks: 771 48 48

Vodja oddelka
Jurgec Marina

Nabava knjig in neknjižnega gradiva
Jurgec Marina
tel.:     771 48 13

Nabava časopisov in revij
Plajnšek Darja
tel.:     771 48 13

Na vrh