Splošno o Oddelku za razvoj in digitalizacijo

V Oddelku za razvoj in digitalizacijo spremljamo in sledimo trendom in smernicam razvoja slovenskega in mednarodnega knjižničarstva. S svojo dejavnostjo spodbujamo razvoj knjižnično-informacijske dejavnosti v matični ustanovi ter skrbimo za sodelovanje in izmenjavo izkušenj s preostalimi splošnimi knjižnicami v Sloveniji.

Prav tako nudimo strokovno pomoč šolskim, prosvetnim in specialnim knjižnicam na našem območju.

Kot osrednja območna knjižnica opravljamo posebne naloge iz 27. člena Zakona o knjižničarstvu za Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož  in se s to knjižnico povezujemo v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti na območju.


Pomoč pri ureditvi društvene knjižnice v Bukovcih
 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Oddelek za razvoj in digitalizacijo
Prešernova 33-35
2250 Ptuj
SI-Slovenija

tel.: 771 48 07      
faks: 771 48 48

Vodja Oddelka za razvoj in digitalizacijo
Doberšek Milena
Na vrh