Splošno o Oddelku obdelave

Na oddelku za obdelavo gradiva skrbimo, da je knjižnica založena s knjižničnim gradivom z različnih področij v pravilnem sorazmerju po oddelkih in v skladu z željami obiskovalcev. Zbirko dopolnjujemo s kvalitetnimi novimi izdajami glede na stopnjo zahtevnosti uporabnikov knjižnice.

Prispelo gradivo evidentiramo, inventariziramo, katalogiziramo v sistemu COBISS, ustrezno zaščitimo pred uporabo in postavimo na police po določenem redu.

 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Oddelek obdelave
Prešernova 33-35
2250 Ptuj
SI-Slovenija

Vodja oddelka
Kmetec-Friedl Božena
tel.: 771 48 10      
faks: 771 48 48


Zaposlena v oddelku
Vodopivec Jožica
tel.:     771 48 10
Na vrh