Monografske publikacije
Serijske publikacije
Neknjižno gradivo
Članki in sestavni deli
   
     
Monografske publikacije    
Monografska publikacija je publikacija, ki izide v enem ali več zvezkih oziroma z vnaprej določenim številom fizično ločenih zvezkov. Glede na vrsto vsebine delimo monografske publikacije na leposlovne publikacije (npr. roman, drama, pravljica, poezija, antologija, potopis ...) in strokovne publikacije (strokovne knjige, učbeniki, slovarji, priročniki, enciklopedije, leksikoni, bibliografije in podobno ...).

Običajno so monografske publikacije opremljene z mednarodno standardno knjižno številko  ISBN. To je desetmestna številka, pred katero je črkovna predpona. ISBN, ki temelji na standardu ISO, identificira eno izdajo nekega naslova pri določenem založniku in je za to izdajo enkratna. Dodeljuje jo Slovenska agencija za ISBD, ki deluje v okviru Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
 
Na vrh    
     
Serijske publikacije    
Serijska publikacija je publikacija v tiskani ali drugačni obliki, ki izhaja v zaporednih zvezkih, običajno s številčnimi ali časovnimi oznakami in se nadaljuje brez predvidenega konca. K serijskim publikacijam štejemo periodične publikacije, časnike, letne publikacije (poročila, letopise, imenike), časopise, spomenice in podobno.

Običajno so serijske publikacije opremljene z mednarodno standardno številko serijske publikacije ISSN. To je osemmestna številka, vključno s kontrolno številko, pred katero je črkovna predpona. ISSN, ki temelji na standardu ISO, skupaj s ključnim naslovom enkratno in neponovljivo identificira serijsko publikacijo. Dodeljuje jo nacionalni ISSN center pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.
 

Na vrh    
     
Neknjižno gradivo    
Širok spekter gradiv, ki niso v knjižni (tj. tiskani) obliki imenujemo s skupno besedo neknjižno gradivo.

Tovrstna gradiva so lahko na različnih medijih:
  • gramofonska plošča,
  • zvočna kaseta,
  • videokaseta,
  • CD,
  • DVD itd.
Prav tako  je tudi vrsta zapisa zelo različna (zvočni posnetek, videoposnetek, računalniški zapis in podobno).
 

Na vrh    
     
Članki in sestavni deli    
Članek ali sestavni del je del publikacije (članek v serijski publikaciji, poglavje v knjigi, skladba na zvočnem posnetku itd.), ki je za potrebe bibliografske identifikacije ali dostopa odvisen od identifikacije publikacije, v kateri se nahaja.

Iz same narave gradiva je torej razumljivo, da tega gradiva ne najdemo samostojno na knjižnih policah, temveč moramo poseči po matični publikaciji, v kateri se članek (ali sestavni del) nahaja.
 
Na vrh